Day 1 – Pine Mountain, Georgia (94 miles)


Day 2 – Livingston, Louisiana (423 miles)

Day 3 – Destination: San Antonio, TX (485 miles)

Day 4 – Destination: Roswell, New Mexico (514 miles)

Day 5 – Gallup, New Mexico

Day 6 – Grand Canyon National Park, Arizona

Day 7-8 – Zion National Park, Zion, Utah

Day 9 – Arches National Park, Moab, Utah

Day 10 – Denver, Colorado

Day 11 – Goodland, Kansas

Day 12 – Kansas City, KS

Day 13 – Sikeston, Missouri

Day 14 – Marietta, Georgia